Dış Ticaret Programı Staj Kriterleri

               Dış Ticaret Programı öğrencilerinin yaz döneminde zorunlu olarak yapmaları gereken 30 günlük staj eğitimleri; mesleki anlamda gelişimlerini, teorik olarak aldıkları derslerinin uygulamasını görebilmelerini, mesleki alanda kendilerini tanıtabilmelerini, ilgili alanda uzman kişiler ile iletişime geçebilmelerini sağlayabilmek için planlanmıştır. Bu eğitim için öğrencilerin gidebilecekleri firmalar/ kuruluşlar;

 • Dış Ticaret Firması / Firmaların Dış Ticaret, İhracat-İthalat Departmanları,
 • Gümrük Müşavirliği Firması
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Gümrük İdareleri 
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Merkez Teşkilatları;
 • Türk Eximbank; İhracatçı Birlikleri;
 • Ticaret Odaları;
 • Finans Kuruluşlarının Dış Ticaret Departmanları;
 • Serbest Bölge İdareleri, İhracat Bilgi Platformu, Özel/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İlgili AB Birimleri ve Bölüm Başkanlığınca Uygun Görülen Diğer Kurum ve Kuruluşlar 

olarak sıralanabilir. Öğrencilerin ilgili kuruluş veya firmada staj süresinde alanına yönelik

 • Firma/ Kuruluş Hakkında Temel Bilgiler,
 • Örgütsel Yapı ve İşleyişi,
 • Firmanın/ Kuruluşun Temel Dış Ticaret Faaliyetleri ve İşlemleri,
 • Dış Ticaret Mevzuatı Hakkında Bilgi Edinme,
 • Firmanın/ Kuruluşun Pazar Araştırması, Pazara Giriş Stratejileri ve Müşteri İlişkileri,
 • Kullanılan Belgeler,
 • Antrepo İşlemleri, Depolama/Stok Kayıt İşlemleri, Yükleme/Boşaltmaya Yönelik İşlemler
 • Firmanın/ Kuruluşun Lojistik Hizmet Anlayışı – Taşımacılık Yöntemleri, Firmanın/ Kuruluşun Lojistik Filosu Hakkında Bilgiler
 • INCOTERMS (Teslim Şekilleri) ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri,
 • Gümrük İşlemleri, Gümrük Kaçakçılığı İşlemleri
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi,
 • Uluslararası Fuarcılık İşlemleri
 • Devlet Teşvikleri,
 • Standardizasyon,
 • Türkiye-AB İlişkileri - Gümrük Birliği - Türkiye’nin Dış Ticaret Analizi,
 • Eşyanın GTİP Tespiti,
 • Vergi İşlemleri ve Cezalar,
 • Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği Kapsamında Dış Ticaret,

konularına ilişkin bilgileri edinmeleri gerekmektedir.