Kurullar
Yüksekokul kurulları dışında program bünyesinde başka bir kurul bulunmamaktadır.